Senrjú

Z Wiki UPOL
Verze z 17. 8. 2015, 17:47, kterou vytvořil Smiddo00 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Senrjú (川柳 senrjú) je typ japonské básně, který vznikl v 18. století. Je pro ni příznačný humor, parodie, satira a využívání slovní i situační komiky. Senrjú byla odvozena ze sloky hokku z básní zappai, což byl název pro haikai zařazené do soutěží. (Novák 1977, 119)[idcit=1001] Senrjú však nedodržuje striktní pravidla typická pro haikai a jediným rysem, který se zachoval, se stal rozsah 5–7–5 mór, tedy stejný jako mělo hokku. (Ueda 2013, vii)[idcit=1002] Člověkem, jenž dal jméno těmto básním, byl Karai Senrjú, nejvlivnější rozhodčí básnických soutěží své doby. Zprvu byly básně jím vybrané nazývány senrjúten, což bylo posléze zkráceno na senrjú a postupně vznikla nová básnická forma označovaná tímto slovem. (Novák 1977, 119)[idcit=1001]

Osobní nástroje