Nirvána

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Nirvána se do češtiny překládá jako vyhasnutí, vyvanutí. Tento překlad může evokovat zánik, což není přesné. Nirvána je spíše přechod do jiného způsobu existence. Nirvána je cílem všech směrů buddhismu, pro mahájánový a vadžrajánový buddhismus je nirvána cílem, kterého lze dosáhnout během jednoho života. Z pohledu raného buddhismu je to stav, ve kterém jedinec překoná tři kořeny zla (chtivost, zášť a klam) a vymaní se z koloběhu znovuzrozování (sansáry), což způsobí trvalé osvobození od utrpení. Nirvána je konečný stav, jedinec se tedy oprostil od jakýchkoliv karmických následků a dostal se do jiné úrovně existence (Lexikon východní moudrosti, 313–314)[1].

Hínajánový buddhismus tradičně rozlišuje dva druhy nirvány – nirvánu s pozůstatkem podmíněnosti (nastává před smrtí) a absolutní nirvánu (lze dosáhnout až po smrti). V mahájánovém buddhismu se pojetí nirvány dále vyvíjelo. Nirvána byla chápána jako vnímání neoddělenosti mezi jedincem a absolutnem. Různé školy jednotlivých směrů buddhismu na nirvánu nahlížejí odlišně a mnohé z proudů mají vlastní způsoby dělení nirvány.

Citační zdroje

Osobní nástroje