Giri

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Giri (義理) je pocit povinnosti, jenž pobízí ke splnění závazků a odvděčení se za prokázanou službu. Giri se může jevit jako čistě morální záležitost, avšak jedná se též o otázku společenského dopadu chování jedince. Ten se v případě nedodržení giri obává reakce okolí. Ačkoliv mu reálně nehrozí žádný formální postih, je ohrožena jeho reputace. Giri také nerozlišuje, co je špatné a co správné, čímž občas dochází ke konfliktům mezi tímto společenským závazkem a vnitřním přesvědčením o morálnosti počínání. (Wierzbicka 1997, 268)[1] S giri souvisí tradice dávání dárků. Tento zvyk tak bývá mnohdy kritizován, neboť je jeho původem často pouze pocit, že člověk někomu něco dluží. (Lebra 1986, 162)[2]

Citační zdroje

Osobní nástroje