Meirokuša

Z Wiki UPOL
Verze z 30. 8. 2015, 07:06, kterou vytvořil Smiddo00 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Meirokuša (明六社 Společnost 6. roku éry Meidži) byl první moderní spolek japonských myslitelů a učenců. Založili ho v roce 1873 (tedy v 6. roce po restauraci Meidži) Mori Arinori a Nišimura Šigeki. Mezi další významné členy společnosti Meirokuša patřili například překladatel a novinář Fukuzawa Jukiči, filozof Niši Amane či poslanec za Konstituční stranu politických přátel Kató Hirojuki. (Zellerinová 2012, 27)[idcit=869] Celkem se na chodu společnosti podílelo 33 členů, mezi nimiž se nalézali významní učitelé, státní úředníci a filozofové.

Cílem spolku bylo informovat a vzdělávat japonskou společnost o západní civilizaci, jejích mravech a zvycích. Zásadní roli hrála Meirokuša při prosazování západních myšlenek a představila japonské společnosti moderní vědecké a technické poznatky. Těžiště činnosti spolku spočívalo v pořádání veřejných přednášek. Jejich náplní byla nejenom v té době aktuální politická témata, ale například i diskuze o vědě a umění. Společnost se věnovala také překladatelské činnosti a vydávala ve své době populární časopis Meiroku (1874-1875). (Reischauer 2009, 164)[idcit=868]

Působení společnosti Meirokuša nebylo dlouhé. Poté, co byly japonskou vládou v roce 1875 přijaty zákony zavádějící cenzuru projevu, musela společnost zastavit vydávání časopisu Meiroku, a to znamenalo prakticky konec její činnosti. Nicméně po dobu své existence patřila Meirokuša k nejvlivnějším spolkům podporujícím westernizaci japonské společnosti. (Zellerinová 2012, 28-29)[idcit=869]