Gjaku kósu

Z Wiki UPOL
Verze z 18. 8. 2015, 07:18, kterou vytvořil Smiddo00 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Opačný kurz (逆コースgjaku kósu)

Opačný kurz je termín označující americkou zahraniční politiku vůči Japonsku v pozdějších letech americké okupace. Vstup do stavu studené války se Sovětským svazem a možnost vítězství komunistů v Číně způsobily, že se Japonsko stalo pro Spojené státy americké klíčovým územím. (Hunter 1984, 154)[idcit=1430] Politika opačného kurzu byla protipólem předcházející demokratizace a její prosazování tak započalo přeměnu Japonska ve stát, který by mohly Spojené státy využívat pro své vojenskostrategické cíle ve východní Asii. To mělo pro Japonsko dalekosáhlé důsledky jak v oblasti vnitřní politiky, tak v jeho mezinárodním postavení. (Vasiljevová 1986, 470)[idcit=1425] V prosinci 1948 schválila americká vláda plán hospodářské stabilizace Japonska, který byl následně realizován okupačním štábem. Posílení japonské ekonomiky mělo rovněž zabránit šíření komunismu, levicové hnutí totiž v prvních letech okupace sílilo. (Hall 1988. 38)[idcit=1431]