Xaverský František

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

František Xaverský (フランシスコ・ザビエル, Francisco Xavier, 1506–1552) byl španělský jezuitský misionář, který přinesl do Japonska křesťanství. V zemi pobýval mezi lety 1549 a 1551.

František Xaverský, celým jménem Francisco de Yasu y Xavier, se narodil v baskické Navaře 7. dubna 1506 do šlechtické rodiny. Při studiu semináře v Paříži se seznámil s Ignácem z Loyoly a roku 1534 mu stál po boku při založení Tovaryšstva Ježíšova, známého jako jezuitský řád. V roce 1537 získal kněžské vysvěcení.

Díky svým misijním úspěchům v Asii je označován jako apoštol Dálného východu. Jeho první cesta vedla do Indie, kam se vydal 7. dubna 1541 z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále. Poté šířil křesťanskou víru na Cejlonu, Malajském poloostrově a Moluckých ostrovech.

Do Japonska, které bylo pro Evropany objeveno o několik let dříve Portugalci, připlul na portugalské lodi 15. dubna 1949. V sacumském přístavu Kagošima přistál spolu s dvěma dalšími misionáři, otcem Cosmou de Torrem a bratrem Juanem Fernandezem, a také s čerstvě pokřtěným Japoncem Jadžiróem (nebo Andžiróem), který ho k cestě do své rodné země přesvědčil (Ropp, 1997)[1]. V Japonsku především kázal v ulicích. Také navštívil několik knížat daimjó, u kterých zprvu neměl úspěch, protože přišel v nuzném oblečení, tak jak nakazovaly regule jezuitského řádu. Hlavním cílem Františka Xaverského v Japonsku bylo navštívit císaře, a získat tak oficiální svolení k šíření křesťanství. Podnikl pěší cestu z Hirada do Kjóta, ale nebylo mu dovoleno navštívit císaře, protože nepřinesl dary (Ropp, 1997)[1].

I přesto František Xaverský dokázal během dvou a čtvrt roku svého působení získat přízeň několika knížat a pokřtít jeden až dva tisíce Japonců. Naučil se částečně japonsky a s pomocí Jadžiróa a dalších Japonců se pokusil přeložit několik náboženských textů. Nebyli v této činnosti příliš úspěšní, zejména kvůli misionářově nedokonalé japonštině a nepochopení křesťanských pojmů ze strany Japonců. František Xaverský vypracoval metodiku pro své následovníky, protože věděl, že pro úspěch misie je nutné Japonce a jejich zemi co nejlépe poznat. Také založil několik misijních středisek, která svěřil do správy svým portugalským bratrům.

Stačil se však také dostat do sporů s buddhistickými sektami, které káral ve svých kázáních. Také dopis do Říma obsahuje kritiku buddhistických kněží, kteří jen vybírají almužny, ale sami nic nedávají. František se také v dopise podivoval zanícení Japonců pro zbraně a válku (Fordham University, 1998)[2].

Když se na sklonku roku 1551 rozhodl z Japonska načas odcestovat, byl přesvědčen, že jeho víra má v zemi zaručenu budoucnost. František Xaverský se nejprve vrátil do Indie, ale poté se pokusil dostat do v té době uzavřené Číny, což dle jeho názoru mohlo přispět i k šíření křesťanství v Japonsku, protože z Číny vždy Japonci čerpali vědění a kulturu. Do Číny se však nedostal, protože umřel 3. prosince 1552 v horečkách na ostrově Šan Čoan nedaleko Kantonu, kde čekal na čínskou džunku.

Roku 1622 byl svatořečen. Je patronem jezuitů, misionářů a námořníků. Mezi jeho atributy se řadí černoch, Ind, kříž, lilie a pochodně (Královská cesta, n.d.)[3]

Citační zdroje