Ura

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Ura (裏) znamená rub. Odkazuje na to, co je skryto před zrakem veřejnosti, a na to, co se odehrává v soukromí. Ura se nachází v dichotomickém vztahu s omote, což je obraz, který o sobě člověk či instituce úmyslně vytváří, a představuje způsob, jakým touží být vnímán svým okolím. Ura a omote tak tvoří společně koncept, který je důležitým faktorem v každodenním fungování japonské společnosti a který se odráží hlavně v komunikaci. S ura je úzce spojen i pojem honne představující jedincovy skutečné pocity a myšlenky. Opakem honne je pojem tatemae odkazující na chování a vyjadřování názorů na veřejnosti. Tatemae je provázáno s konceptem omote. Na rozdíl od dichotomie honne/tatemae je ura/omote niterným konceptem. Chování jedince v konkrétní situaci ovlivňuje především dichotomie uči/soto, tedy to, zda se interakce odehrává v rámci vlastní (uči) či cizí (soto) skupiny. Dichotomie ura/omote a honne/tatemae danou situaci blíže určuje, a definuje tak, jak se dotyčný dále zachová. Pokud se například osoba nachází v soukromí ve společnosti blízké osoby, osoby ze skupiny uči, bude mít probíhající interakce intimní charakter. V případě, že však druhá osoba patří do skupiny soto, chování vůči této osobě je i přes neformálnost zdvořilé. (Lebra 1976, 112)[1]

Citační zdroje