Udžigami

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Udžigami (氏神)

Přibližně v 5. století se v Japonsku kmenová společnost začala větvit na jednotlivé rody, které byly nazývány udži. Každý rod, měl svoje rodové božstvo udžigami, od kterého odvozoval svůj původ a jehož uctívání mělo rodu zajistit prosperitu. O kult udžigami pečoval předák rodu nazývaný udži no kami (někdy také udžigami), což byl většinou stařešina rodu, který měl na starosti jak náboženské tak ekonomické záležitosti rodu. Uctívání rodového božstva bylo jedním z prvků důležitých pro integraci rodu. (Reischauer 2008, 11-12)[1]

Jednou za čas pořádal rod velký rituál, kde měli všichni členové možnost rodové božstvo uctít veřejně, donést mu obětiny, přednést své prosby a poděkovat mu za jeho dosavadní péči. Jindy se rod k uctívání rodového božstva nescházel, tato povinnost byla svěřena předákovi rodu. Rituály na počest udžigami byly přístupné pouze pro členy rodu, mezi takové patřil například rituál po narození chlapce. (Davis 1976, 25-31)[2]

Nicméně tato situace nebyla trvale udržitelná, předběhl ji ekonomický a demografický vývoj jednotlivých rodů. Na počátku období Nara (710 - 794) byly již mnohé vesnice založeny na regionálním, nikoliv rodovém poutu. (Davis 1976, 25-31)[2]

Citační zdroje