Udži

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Udži (氏)

Od 5. století se v Japonsku postupně tvořila kmenová společnost, která se dělila na rodová společenství zvaná udži. V jejich čele stál předák rodu, většinou se jednalo o nejstaršího muže, zvaný udži no kami, který měl na starost správu a prospěch celého rodu, stejně jako udržování kultu rodového božstva udžigami. Právě uctívání božského zakladatele, od kterého rod odvozoval svůj původ, bylo důležitým integračním prvkem v rámci jednotlivých rodů.(Reischauer 2009, 11-12)[1]

Mocenskými boji mezi rody udži došlo k vytvoření rodových seskupení, která v některých případech disponovala velkým bohatstvím, a tedy i politickou mocí. Království Jamato také pravděpodobně vzniklo z takového rodového seskupení. To mezi rody udži postupně získalo význačný vliv. (Brown 1993, 108-110)[2]

Jednotlivé rody se začaly postupně hierarchizovat. Na vrcholu byly samostatné rody udži (např. vládnoucí rod v království Jamato), pod nimi závislé skupiny označované jako be. Ty byly svému rodu udži zavázány poslušností a poskytovaly mu různé služby – například: rybolov, výroba zbraní a nástrojů. Poznávacím znakem těchto rodů je, že jejich jména často končila příponou be. Tak je tomu například v případě rodu Mononobe, který měl od 6. století na starosti vojenské záležitosti království Jamato. (Brown 1993, 28)[2]

Citační zdroje