Tatemae

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Tatemae (建前) označuje oficiální, veřejný postoj osoby. Tento postoj nezávisí na tom, co si dotyčný člověk opravdu myslí (což označujeme jako honne), ale jde především o společensky přijatelné chování. To sice může být v rozporu s pocity dotyčného, ale je z pohledu veřejnosti vhodné a očekávané. Tatemae je s honne zároveň v dichotomickém i komplementárním vztahu a jejich správné použití je klíčové k zajištění harmonických vztahů v kolektivu – vychází z konceptu wa. Koncepty honne a tatemae také úzce souvisí s dělením společnosti na skupiny uči a soto. Jelikož je tatemae vyžadováno při kontaktu se soto, kam spadají i cizinci, dochází v komunikaci s osobami nejaponského původu často k nedorozuměním. Snaha Japonců o zdvořilé chování se totiž v těchto případech může jevit jako falešná a neupřímná. (Matsumoto 1996, 10–11)[1]

Citační zdroje