Tatešakai, džóge kankei

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Tate šakai, džóge kankei (縦社会, 上下関係) je označení pro vertikálně orientovanou strukturu japonské společnosti. V mezilidských vztazích zde totiž hraje mnohem větší roli vertikální struktura společnosti, než struktura horizontální. Tate šakai je silně ovlivněna konfuciánskými principy, což se projevuje ve společenské hierarchii. V jejím rámci tak má vyšší postavení starší nad mladším, muž nad ženou a zkušenější nad méně zkušeným. Pro tate šakai jsou typické vztahy džóge kankei, založené právě na principu nadřazenosti a podřazenosti a na principu seniority (například vztah senpaikóhai). Ty umožňují ve společnosti zachovat harmonii a stabilitu, neboť si je jedinec vědom svého přesného společenského postavení. Tato stabilita je však na úkor inovací a rozvoje kreativity jedince. (Hebert 2011, 105)[1] Průvodním jevem tate šakai je i formálnost chování a mluvy, stejně jako důraz na dodržování etikety.

Citační zdroje