Tao (dó)

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Tao (道 ) přeložitelné jako „cesta“ představuje důležitý koncept, jenž je přítomen v buddhismu, taoismu i konfucianismu. Z hlediska buddhismu představuje tao způsob života dodržujícího buddhistické učení, jež vede k dosažení nirvány. Konfucianismus tao chápe jako morální řád prostupující vesmírem, přičemž pochopením tohoto řádu lze dosáhnout harmonie. (Brodd 2009, 128–129)[1] Taoismus považuje tao za cestu přírody, za zdroj a zásady vesmírného řádu (tamtéž, 151)[1]. Jelikož taoismus také zdůrazňuje myšlenku vesmírné harmonie, jeho učení se zabývá tématem, jak žít v harmonii s tao. (tamtéž, 140)[1] Na tao lze nazírat i jako na způsob života. Tao se totiž promítá i do různých umění (např. sadó, kendó), která se pro jejich provozovatele stávají životním směrem.

Citační zdroje