Soto

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Soto (外), přeložitelné jako „venek“, označuje skupinu, do které daný jedinec nepatří. Tento základní koncept rozlišující vlastní skupinu (uči) a cizí skupinu (nejen) Japoncům pomáhá v orientaci ve společnosti. Tato dichotomie bývá v euroamerickém kontextu také označována jako „my“ versus „oni“. Soto tedy označuje cizí rodinu, osoby, s nimiž si dotyčný není blízký, či cizince. Nicméně hranice uči – soto jsou proměnlivé a závislé na konkrétní situaci. Vztah k osobám vně vlastní skupiny se vyznačuje formálností, která se projevuje jak v chování, tak v jazykových prostředcích. Problematickým bodem tohoto dělení je například to, že cizinci, imigranti, menšiny, či mentálně a fyzicky postižené osoby zůstávají vždy ve skupině soto a přesun do skupiny uči je prakticky nemožný. Potřeba rozlišovat mezi skupinou soto a uči má vliv i na další koncepty, například na honne a tatemae, rozlišení osobního a veřejného postoje. (Ishikawa 2007, 100)[1][2]

Citační zdroje