Sóšireibu

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Nejvyšší velitelství okupační správy (総司令部 sóšireibu) (General Headquarters, GHQ) byla instituce zřízená na podzim roku 1945. Byla podřízená vrchnímu veliteli spojeneckých sil (Supreme Commander of the Allied Powers, SCAP), kterým byl v letech 1941–1951 generál Douglas MacArthur (Takemae 2003, 27)[1]. Nejvyšší velitelství zahrnovalo okupační štáb a americké jednotky spolu s vybranými britskými oddíly, které podléhaly jeho velení (Reischauer 2009, 270)[2]. Dohlíželo zejména na demobilizaci japonských ozbrojených sil, odstranění militaristů, obnovu japonské ekonomiky a přípravu liberální ústavy. Přestože byla všechna rozhodnutí Nejvyššího velitelství učiněna na základě rozkazů americké vlády, Komise pro Dálný východ a Spojenecké rady pro Japonsko, ve skutečnosti měl MacArthur značnou politickou svobodu a moc (Hunter 1984, 116)[3].

Citační zdroje