Nihonšugi

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Japanismus (日本主義 nihonšugi) je politická ideologie vyznačující se přesvědčením o kulturní, duchovní, vojenské a rasové nadřazenosti Japonska, snahami o prosazování tradičních hodnot a odmítavým přístupem ke všemu, co pochází z ciziny (Shields 2011, 34)[1]. Jeho zastánci tvrdili, že přejímání západního liberalismu a materialismu je příčinou všech negativních jevů v japonské společnosti a je potřeba se navrátit k tradičním principům (Vasiljevová 1986, 424–425)[2]. Filozofie japanismu byla poprvé formulována v 90. letech 19. století ultranacionalisticky smýšlejícími spisovateli a učenci. Mezi nejvýznamnější představitele patřil například Čogjú Takajama (Vasiljevová 1986, 398)[2].

Citační zdroje