Kjósantó

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Komunistická strana Japonska (共産党 Kjósantó) je japonská levicová politická strana, která byla založena v červenci roku 1922. V listopadu téhož roku byla na IV. kongresu Komunistické internacionály přijata za jejího člena. Členové podporovali myšlenky marxismu-leninismu, požadovali likvidaci monarchického systému, demokratické svobody a řadu hospodářských reforem. V oblasti zahraniční politiky požadovala strana zastavení intervence proti Rusku a stažení japonských vojsk z Koreje a Číny. (Vasiljevová 1986, 404)[1] Krátce po svém založení byla strana prohlášena za nezákonnou a od roku 1923 docházelo k jejímu tvrdému potlačování. Zákon na ochranu pořádku z roku 1925 byl přímou reakcí na komunistické hnutí, jehož myšlenky byly považovány za nebezpečné. (Beasley 1963, 234)[2] Proti členům strany zasahovala policie tak tvrdě, že často bývalo více komunistických vůdců za mřížemi než na svobodě. (Reischauer 2009, 217)[3] Největší akci proti levici policie uskutečnila 15. března 1928, kdy bylo v reakci na pokračující činnost strany zatčeno přibližně 1600 komunistů. Komunistická strana Japonska byla legalizována až během americké okupace v roce 1945. (Reischauer 2009, 300-301)[3]

[4][5]

Citační zdroje