Kizokuin

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Kizokuin (貴族院 Kizokuin)

Kizokuin byla Horní komora dvoukomorového parlamentu, který ustanovila Ústava Meidži z roku 1889. Byla vytvořena podle vzoru britské Sněmovny lordů. Členy kizokuin se mohla stát pouze šlechta na základě dědičného titulu nebo jmenování. (Reischauer 2003, 89)[1]

Předpokladem ke vzniku kizokuin byla reforma šlechtických titulů v roce 1884, kdy především bývalá knížata daimjó získala jednu z pěti nově vytvořených hodností: princ, markýz, hrabě, vikomt nebo baron. Tituly vycházely ze starověkých čínských titulů a o jejich výši se rozhodovalo podle velikosti bývalého panství a zásluh během restaurace Meidži. (Reischauer 2009, 173)[2]

Kizokuin dohlížel na volenou Dolní komoru parlamentu a omezoval její moc tím, že vlastnil stejné pravomoci. (Reischauer 2003, 107)[1] Ústava z května 1947 kizokuin zrušila a nahradila ho volenou Horní komorou sangiin. (Reischauer 2003, 246)[1]

Citační zdroje