Kire

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Kire (切れ) je významový i větný předěl mezi dvěma myšlenkami či emocemi vyjádřenými v pětiveršové básni tanka. Jeho účelem je myšlenky od sebe oddělit, ale zároveň významově propojit (Snodgrass, Coyne 2013, 233)[1]. Zpravidla se vyskytuje za druhým nebo třetím veršem básně,v básních Fudžiwara no Sadaieho se však často vyskytuje za prvním nebo za čtvrtým veršem, což přidává na neurčitosti interpretace významu básně (Švarcová 2005, 165)[2]. Strofa před předělem se nazývá kami no ku, strofa za ním šimo no ku.

Kire se objevuje také v dalších básnických formách, jež vznikly v pozdějším období, například v básni renga odděluje kire samostatně funkční první trojverší (Švarcová 2005, 227)[2] a u haiku, jež z první sloky básně renga vychází, se kire objevuje za kterýmkoli z veršů (Matsuda, 2014)[3]. Slova, jimiž verš před předělem končí, se označují jako kiredži (Švarcová 2005, 227)[2]. [4]

Citační zdroje