Keizai šintaisei

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Keizai šintaisei (経済新体制)

Návrh k vytvoření „Nového ekonomického systému“ (Keizai šintaisei kakuricu jókó) předložili v roce 1940 představitelé úřednické a vojenské vlády vedení Nobusukem Kišim a Ecusaburóem Šínou. Konečnou verzi zákona po dodatečných úpravách premiéra Fumimara Konoeho předložilo Ministerstvo obchodu a průmyslu, vláda ho schválila v prosinci téhož roku.

Průmyslové podniky se podle Nového ekonomického systému měly zaměřit na službu veřejnému zájmu a omezit vzájemný konkurenční boj, který jim zbytečně odčerpával zdroje. Nové směřování ekonomiky bylo podřízeno obraně země, prioritu dostal těžký a chemický průmysl. Pro zefektivnění výroby stát přebral kontrolu nad průmyslovými kartely, které ovládaly většinu podniků ve svých odvětvích, mohl nakládat s jejich surovinami i produkty a přerozdělovat je. Rychlému přechodu na tento systém napomohl i Zákon o regulaci důležitých průmyslových odvětví (Džújó sangjó tóseihó) z roku 1931, který kartely zaibacu legitimizoval a stanovil jejich kontrolní orgány. (Gordon 2003, 212–213)[1]

Citační zdroje