Kata

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Kata (型) jsou ustálené a pevně dané vzory pohybů a chování. Pojem kata představuje důležitý koncept typický pro japonskou kulturu a nejčastěji bývá spojován s bojovými uměními jako je kendó, karate, aikidó, iaidó atd. Ve skutečnosti se s ním však můžeme setkat v nespočtu jiných kulturních aspektů specifických pro Japonsko. Kromě bojových umění totiž kata dále hraje důležitou roli i v dalších tradičních japonských uměních - v sadó, divadelnictví (hlavně v kabuki), kadó, šodó atd. Nezměrný vliv konceptu kata je však především patrný na společenském chování Japonců. Kata v rámci společnosti silně ovlivňuje japonskou etiketu. Japonská společnost se vyvíjela s důrazem na zachování formy, a je proto citlivá na jakékoli její porušení. Dodržování etikety tak není důležité pouze ve formálních situacích, ale hraje roli i v momentech každodenního života. (Mente 2011, 2)[1] Pojem kata je provázán s konceptem wa, harmonií. V japonské společnosti je kladen důraz na zachování harmonie v rámci mezilidských vztahů. Dodržování ustálených vzorců chování kata napomáhá ve společnosti tuto harmonii udržet, neboť jedinec ví, jak se v určitých situacích zachovat a co se od něj očekává. Dalo by se říct, že kata funguje i jako spoj mezi společností a jedincem. Na druhou stranu však prosazování správné formy potlačuje individualistické myšlení, osobní preference a projevy individualismu celkově. (Mente 2011, 3) [1] Další pojem související s kata je giri, závazek vůči jiné osobě, a hadži, stud nebo hanba. Nedodržení závazku, tedy nedodržení předem dané formy, bylo v minulosti považováno za hrubý prohřešek, který se neobešel bez odezvy okolí, např. v podobě vyhoštění. Pro jedince však mnohem větší postih představovala veřejná hanba, z níž mohla být jediným východiskem sebevražda. V současnosti jsou v japonské společnosti giri i hadži stále přítomné a s nimi i důraz na dodržování formy. Byť už její porušení nemá tak extrémní následky jako kdysi, zůstávají Japonci nicméně více citliví vůči nestandardnímu chování. (Mente 2011, 8)[1] Kata též ovlivňuje vztahy Japonců s cizinci. Ti jsou většinou neznalí japonských tradicí a společenských norem, a v očích Japonců se proto chovají nevhodně. Toto chování, které nenásleduje správné formy jednání, narušuje harmonii ve společnosti a znemožňuje Japoncům se v rámci kata správně zachovat. Ačkoli je cizincům neznalost etikety většinou promíjena, představuje tato neinformovanost pro Japonce nepříjemný problém a uvádí je do rozpaků. Na druhou stranu představuje důsledné dodržování normy jednu z příčin, proč se Japonci mohou cizincům jevit jako neupřímní a nečestní. (Mente 2011, 15-16)[1]

Citační zdroje