Karumi

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Karumi (軽み) neboli „lehkost“ je estetický pojem používaný v souvislosti s poezií, jenž pro potřeby haiku zavedl Macuo Bašó. Podle některých (Taizó Ebara, Šundžó Nakamura) se karumi v Bašóových dílech prvně objevilo během jeho pobytu v Edu na sklonku básníkova života, tedy přibližně v letech 1691–1694. Jiní (Cutomu Ogata) počátky karumi datují již do roku 1689. Pro Bašóa znamenala tato „lehkost“ návrat k všednosti a odvrácení se od abstraktnosti a přetvářky. (Shirane 1998, 269)[1] V básni nesoucí estetickou kvalitu karumi se klade důraz na obyčejné věci a předměty každodenního života. Po jazykové stránce se karumi projevuje použitím přirozeného a lidového jazyka. Básník také v haiku volí uvolněný, rytmický a zdánlivě prostý způsob vyjadřování (tamtéž, 295). Karumi by se též dalo definovat jako jedna z hlavních charakteristik japonského umění, neboť vyzdvihuje vlastnosti jako jednoduchost a prostotu (tamtéž, 269)[1].

Citační zdroje