Izanagi

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Izanagi no mikoto (伊弉諾) patří mezi původní božstva panteonu šintó (Holtom 1926, 75)[1]. Společně se svou manželkou a sestrou Izanami tvoří jeden z nejznámějších božských párů, často označovaný jako Stvořitelský pár (Eliséev 2005, 388)[2].

Kroniky Kodžiki a Nihongi jsou prvními písemnými zdroji, ve kterých jsou zaznamenány japonské mýty. Důležitou roli zde hrají právě i Izanagi a Izanami. V době vzniku světa na nebeské plošině zvané Takamanohara (Takamagahara) žila pětice původních božstev (nazývaná také jako nebeská božstva) a Země měla podobu olejovité kaše. Potom se zrodilo sedm božských pokolení, mezi která patřili i Izanami a Izanagi. Izanagi a Izanami byli zároveň sourozenci a manželé. Izanami a její manžel dostali za úkol zpevnit zemi, aby na ní mohli sídlit i lidé. Božstva svůj úkol splnila tak, že míchala olejovitou kaši vzácným nebeským oštěpem a z kapek, které z něho stekly, vznikl ostrov Onogoro. Božský pár Izanagi a Izanami sestoupili na svět a rozhodli se, že zplodí potomstvo. Božští manželé se potkali, vzájemně se pochválili a poté se jim narodila pijavice. Stejný postup opakovali ještě jednou, ale ani tentokrát nebyli úspěšní. Vrátili se k nebeským božstvům, aby se zeptali, co dělají špatně. Dozvěděli se, že se jim nedařilo, protože Izanami promluvila jako první, což bylo třeba potrestat. Izanami a Izanagi se vrátili na Zem a vše opakovali podle pokynů nebeských božstev. Narodilo se jim osm japonských ostrovů a velké množství božstev, mezi které patřilo i božstvo vody a větru. Když Izanami rodila božstvo ohně, smrtelně se popálila a odebrala se do podsvětí jomi no kuni (Kodžiki 2007, 19-29)[3].

Izanagi po své ženě tesknil a nakonec se rozhodl, že se za ní vydá. Do podsvětí vstoupil vchodem v kraji Izumo a hned jak spatřil Izanami, začal ji přemlouvat, aby se s ním vrátila. Ta nejprve odmítla, protože v podsvětí již pojedla. Nicméně na Izanagiho naléhání svolila, že si to alespoň pokusí domluvit. Izanagiho ale zapřísáhla, aby na ni počkal a nesledoval ji. Izanagi ji ale neposlechl, vydal se za ní a uviděl tělo Izanami již ve fázi rozkladu. To jej vyděsilo a dal se na útěk. Izanami za ním vyslala pronásledovatelky, které měli za cíl Izanagiho zabít. To se jim nepodařilo a Izanagi uprchnul. Izanami nakonec přivolala na Zemi smrt, když Izanagimu sdělila, že každý den zabije 1000 lidí. Izanagi na to reagoval prohlášením, že on každý den na Zemi postaví 1500 porodních chýší (Kodžiki 2007, 32-37)[3].

Izanagi následně odešel k řece, smýt ze sebe znečištění způsobené vstupem do podsvětí. Při tomto omývání se narodila božstva, například bohyně slunce Amaterasu, božstva Cukujomi a Susanoo. Tento Izanagiho čin se stal předobrazem očistného rituálu harae (Kodžiki 2007, 32-37)[3]. (Holtom 1984, 212)[4].

Citační zdroje