Honne

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Honne (本音) by se dalo definovat jako to, co si daná osoba doopravdy myslí. Tento pojem tedy představuje skutečné záměry, názory a pocity dotyčného. Honne se nachází v dichotomickém vztahu s tatemae (zásadami, jimiž je nutné se řídit) se kterým se navzájem doplňuje. Pro zajištění harmonie ve společnosti a pro hladkost komunikace je totiž v japonské kultuře důležité rozeznat, kdy dát průchod svým niterním pocitům, neboť případné odhalení opravdových myšlenek by mohlo vést k zranění citů druhé osoby. Projevy honne jsou tak spojené hlavně s komunikací s blízkými, tedy v rámci uči. (Ishikawa 2007, 100)[1] Tento rozpor v používání honne a tatemae se negativně projevuje při komunikaci s cizinci. Během rozhovoru se totiž nedá s určitostí rozeznat, kdy se jedná o upřímnost a kdy o snahu nezranit toho druhého, a může tak docházet k nedorozuměním. (Matsumoto 1996, 11)[2]

Citační zdroje