Hidžiri

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Hidžiri (聖)

Jako hidžiri začali být od období Heian (794–1185) označováni svatí muži, kteří putovali po venkově, kde vzdělávali nižší vrstvy společnosti a prosazovali buddhistické učení. Významně se tedy podíleli na náboženském životě na vesnicích. Zároveň však představovali i nežádoucí element, neboť jejich snahy o šíření buddhismu mezi prostým lidem nebyly mezi vládními úředníky příliš vítány, a tehdejší vláda se proto snažila jejich počty omezovat. Mezi nejznámější heianské hidžiri patří například Kúja (903–972) a Kjóšin (?–866). (Baroni 2002, 129)[1] Ke konci období Heian a v období Kamakura (1185–1333) přestali hidžiri působit jako jednotlivci a začali se vydělovat do skupin spadajících pod chrámy různých buddhistických směrů. Jednotlivé chrámy těžily z oblíbenosti hidžiri a jejich prostřednictvím získávaly jak finance, tak i své stoupence. (Foard 1996, 359–360)[2]

Citační zdroje