Haihan čiken

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Zrušení systému han (廃藩置県 Haihan čiken)

Feudální systém knížectví han byl zaveden Tokugawy poté, co převzali moc nad Japonskem v roce 1603. Rozhodli se pro správu země formou poměrně samostatných knížectví. Stabilní kontrolu nad knížectvími jim umožňoval objem jejich majetku, protože se sami stali nejbohatšími knížaty. (Vasiljevová 1986, 243)[1]

Knížectví existovalo přibližně 265, jejich množství se postupně měnilo. (Reischauer 2009, 82)[2] Tokugawové rozdělili knížecí rody do tří skupin. Prvními byla knížata šinpan, což byly vedlejší větve tokugawského rodu. Druhou skupinu tvořili tzv. dědiční vazalové Tokugawů, (Vasiljevová 1986, 244)[1] knížata fudai, kteří byli považováni za spolehlivé vzhledem k jejich podpoře šóguna již před bitvou u Sekigahary. Zbytek tvořila knížata tozama, tedy ta, která se vzdala šógunovi až po výše zmíněné bitvě. (Vasiljevová 1986, 245)[1]

Nová vláda po restauraci Meidži si uvědomovala, že stávající systém je v moderním světě neudržitelný a že je nezbytné stát centralizovat, pokud chce obstát před západní konkurencí. (Vlastos 1996, 384)[3] Knížectví Sacuma, Čóšú a Tosa tuto potřebu pociťovala a dobrovolně vrátila svou půdu do rukou císaře. Tento akt se odehrál v lednu 1869 a další panství tento krok posléze též učinila. Odměnou knížatům daimjó bylo jejich jmenování guvernéry na svých bývalých pozemcích a pravidelná renta proplácená vládou.

Ti, kdo se k vrácení panství neuchýlili, k tomu byli donuceni císařským ediktem z dubna 1871, který oficiálně zrušil systém han a funkce knížat daimjó se stala minulostí. (Vlastos 1996, 384)[3] Namísto knížectví byly vytvořeny prefektury, jejichž systém se udržel dodnes. Jejich počet byl stanoven na 72 prefektur ken a tři městské jednotky fu. (Reischauer 2009, 140)[2] Dnešní Japonsko je děleno na 43 prefektur ken, dvě městské prefektury fu, hlavní město to a správní okruh dó.

Citační zdroje