Enčin

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Enčin (円珍 Enčin, 814–891) byl buddhistický mnich školy Tendai, známý také pod posmrtným titulem Čišó daiši. Ve čtrnácti letech se stal žákem mnicha Gišina, opata kláštera Enrjakudži, a v roce 832 byl vysvěcen. Po dalších dvanáct let se věnoval studiu na hoře Hiei, kde se seznámil i s mnichem Enninem a stal se jedním z jeho nejvýznamnějších žáků. V roce 853 se Enčin vydal na studijní cestu do Číny. Zpět do Japonska se vrátil o pět let později a za své sídlo zvolil chrám Ondžódži (Miidera). V roce 866 se Enčin stal představeným kláštera Enrjakudži. Po Enčinově smrti vyvstal spor mezi dvěma frakcemi uvnitř školy Tendai. Následovníci Enčina zformovali frakci džimonha (chrámová sekta), jejímž centrem se později stal chrám Ondžódži, zatímco stoupenci Ennina (794 – 864) se nazývali frakce sanmonha (horská sekta) a soustředili se v klášteře Enrjakudži. (Termíny džimonha a sanmonha se pro tyto frakce začaly používat až po odchodu následovníků Enčina z Enrjakudži, do té doby obě skupiny používaly pro své označení posmrtné tituly mistrů, k jejichž odkazu se hlásily.) Ještě za života Enčina propukala mezi oběma skupinami řada konfliktů, po jeho smrti pak nastal mezi oběma skupinami rozkol v otázce toho, kdo by měl zastávat místo opata chrámu Enrjakudži. Enčinova skupina posléze opustila horu Hiei, spory uvnitř školy ale nadále pokračovaly a přešly až do ozbrojených konfliktů, a tak uvedly Tendai na několik desítek let do období úpadku.

[1]

Citační zdroje