Džújó sangjó tóseihó

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Džújó sangjó tóseihó (重要産業統制法)

„Zákon o regulaci důležitých průmyslových odvětví“ oficiálně uznal existenci koncernů a průmyslových kartelů zaibacu a navýšil vliv státu na předválečnou ekonomiku. Byl zásadní pro centrální plánování a militarizaci průmyslu. Návrh v roce 1930 předložil Dočasný úřad pro racionalizaci průmyslu (Rindži sangjó góri kjoku), který spadal pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Legislativa vešla v platnost v srpnu 1931.

Pro 26 průmyslových odvětví vytvořilo ministerstvo správní jednotky, které určovaly ceny produktů, výrobní kvóty, podmínky pro vstup jednotlivých společností do kartelu ad. Vedení jednotky muselo o svém postupu pravidelně jednat přímo s ministerstvem. Vlastnictví průmyslové výroby tak zůstalo v rukou několika nejsilnějších, kteří byli ochotní vycházet vstříc státu výměnou za daňové úlevy a další privilegia. Novela zákona z roku 1936 prakticky donutila podniky buďto produkovat výrobky určené k vojenským účelům, nebo ukončit výrobu. (Flath 2005, 65)[1] (Gordon 2003, 193–194)[2] (Duus 2005, 59–461)[3]

Citační zdroje