Cumi

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Cumi (罪) V křesťansko-judaistickém smyslu je cumi považováno za ekvivalent pro hřích. V šintoistickém pojetí lze však spíše hovořit o pochybeních, jejichž význam se blíží rituálnímu znečištění, kegare. Cumi je možné odčinit obětinami a rituální očistou. Cumi má dvě podoby. První druh představuje důsledek lidských pochybení, která se nazývají pozemská cumi. Ta mohou být způsobená člověkem (např. vyvolání krvácení, incest), ale spadají sem i ta, jež člověk nemůže ovlivnit (např. nemoci, epidemie). Druhou variantou cumi je důsledek pochybení božstev a označují se jako nebeská cumi (nap. zatmění, blesk). Jejich nebeskost se odvozuje od boha větru Susanoa, který se nebeských cumi dopustil, když zpustošil Vysokou nebeskou pláň. (Boháčková 1987, 100–101)[1]

Citační zdroje