Bódhisattva (bosacu)

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Bódhisattva (bosacu)

V doslovném překladu slovo bódhisattva znamená „ten, který touží po probuzení“. V buddhistickém kontextu se setkáme se dvěma možnými výklady. V hínajánových textech je tento termín používaný pro označení historického Buddhy Šákjamuniho v dřívějších životech. V mahájánových textech je bódhisattva bytost, která se vyznačuje velkým soucitem, a proto odložila vstup do úplné nirvány, dokud všechny bytosti nedosáhnou probuzení. Bódhisattvové mahájánového pojetí jsou budoucími buddhy. Aby se bytost mohla stát bódhisattvou, musí nejprve sama toužit po probuzení a následně musí složit slib bódhisattvy (tzv. pranidhánu). Aby byl takový člověk ostatním co nejvíce nápomocný, pravidelně se věnuje svému duchovnímu rozvoji cvičením páramit (dokonalostí) (Lexikon východní moudrosti, 48). Mahájánový ideál bódhisattvů pak hlásá, že každý, kdo je připravený, by se měl vydat na stezku bódhisattvy. A ten, kdo zatím připravený není, se k bódhisattvům může utíkat pro pomoc (Lester 1997, 57)[1].

V mahájánovém buddhismu existují dva druhy bódhisattvů: pozemští a transcendentní. Pozemští bódhisattvové jsou lidé, kteří složili slib bódhisattvy a vyznačují se velkým soucitem a nesobectvím. Transcendentní bódhisattvové již v minulosti dosáhli probuzení, ale vstup do nirvány odložili, aby pomohli všem ostatním dostat se na stejnou úroveň. Nejsou už svázáni koloběhem znovuzrozování, a tak se objevují v různých podobách, které pomáhají lidem na cestě k probuzení. Mezi nejznámější transcendentní bódhisattvy patří Avalókitéšvara (jap. Kannon), Maňdžušrí (jap. Mondžu) a Kšitigarbha (jap. Džizó) (Lexikon východní moudrosti, 48)[2].

Cesta bódhisattvy je rozdělena do deseti navazujících stupňů. Během každého stupně bódhisattva rozvíjí jednu dokonalost (páramitu). Například v prvním stupni, označovaném také jako vstoupení do řeky, se rozvíjí dokonalost štědrosti. Z toho důvodu se o něm hovoří jako o radostném stádiu. Ostatními rozvíjenými páramitami jsou mravní kázeň, trpělivost, energie, meditativní soustředění, moudrost, volba vhodných prostředků, rozhodnutí, vyšší síly a poznání. Od 7. stupně se z pozemského bódhisattvy stává transcendentní bódhisattva (Lesný 1996, 266)[3].

Citační zdroje