Aware, mono no aware

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Aware (哀れ aware) je pojem vyjadřující tklivost, dojetí či melancholické okouzlení. Jedná se o jednu z japonskými básníky vysoce oceňovaných estetických kvalit. Aware je příznačné zejména pro díla doby Heian. (Winkelhöferová 2008, 294)[1] Aware je mnohoznačné slovo, není přesně určen ani jeho význam ani to, jakým je slovním druhem. Původně se jednalo o povzdech, ale lze jej použít například jako přídavné či podstatné jméno. Dodnes je otevřeným tématem pro lingvistické diskuze. Významným jazykovědcem, který se o aware dlouhodobě zajímal, byl Motoori Norinaga. (Švarcová 2005, 156)[2] Sémantická mnohoznačnost sahající od šťastného dojetí k melancholickému smutku je dána střetem šintoistického a buddhistického pohledu na život. Postupně došlo k zúžení významu směrem k buddhistickému cítění. (Švarcová 2005, 156)[2] Mono no aware je rozšířením původního výrazu, doslova znamená „dojetí z věcí“. Na rozdíl od aware nedošlo u tohoto pojmu ke zkrácení významu. (Švarcová 2005, 156)[2]

Citační zdroje