Akihito

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Akihito / Heisei (明仁Akihito / 平成天皇Heisei tennó, *1933)

Odsazená řádka

Císař Akihito se narodil 23. prosince 1933 v Tokiu jako nejstarší syn císaře Hirohita. V dětství byl vzděláván soukromými učiteli a stejně jako ostatní Hirohitovy děti ukrýván před zraky veřejnosti. Během bombových útoků na Tokio za druhé světové války byl evakuován do Nikkó v prefektuře Točigi. (Bix 2001, 533)[1] V období následné americké okupace mu bylo poskytnuto kvalitní vzdělání v oblasti znalosti západní kultury a anglického jazyka. (Encyclopaedia Britannica 2013)[2] Krátce studoval na univerzitě Gakušúin v Tokiu na Fakultě politických věd a ekonomie, studia ale kvůlipovinnostem následníka trůnu nikdy nedokončil. (Imperial Household Agency 2002)[3] Už v mládí projevil stejně jako jeho otec Hirohito zájem o mořskou biologii, později na toto téma publikoval několik prací.

10. listopadu roku 1952 byl Akihito oficiálně jmenován následníkem trůnu. Jako korunní princ podnikl zahraniční cesty do třiceti sedmi zemí, například v roce 1953 oficiálně zastupoval Japonsko během korunovace královny Alžběty II. (Bix 2001, 650)[1] O šest let později, v roce 1959, se jeho ženou stala Mičiko Šóda (později císařovna Mičiko). Akihito sňatkem s dívkou, která nebyla šlechtického původu, porušil tradici starou půl druhého tisíciletí. Postupně se stal otcem tří dětí: princů Naruhita, Akišina a princezny Nori.

V lednu 1989, po smrti svého otce Hirohita, stanul Akihito ve věku padesáti šesti let v čele Japonska v roli císaře. Tím zároveň skončila éra Šówa a začal se počítat letopočet Heisei (v překladu Všudypřítomný mír). Podle tradice bude tímto titulem po smrti označován i sám Akihito a stane se tak císařem Heisei. Jako císař podnikl Akihito zahraniční cesty do řady zemí a navštívil všechny japonské prefektury ve snaze přiblížit císařskou rodinu národu. (Imperial Household Agency 2002)[3] Přestože je japonský císař pouze symbolem státu bez politické moci, Akihito při mnoha příležitostech alespoň vyjádřil lítost nad zločiny spáchanými během druhé světové války. Se svou ženou Mičiko se rovněž pravidelně účastní nejrůznějších ceremonií a vědeckých konferencí. Navštěvují také místa postižená přírodními katastrofami.

Citační zdroje