Aimai

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Aimai (曖昧)

Pojem aimai označuje mnohoznačnost, vágnost v japonském jazyce a je častým prvkem japonské poezii. Nepřímost vyjádření v mezilidské komunikaci má svůj původ v historii, kdy bylo harmonické soužití v komunitě základem k přežití jednotlivce: jakýkoli vyhraněný názor i přímé odmítnutí muselo být zmírněno (Davies, Ikeno 2002, 10)[1]. Přímé vyjádření ohledně tématu, s nímž jsou obeznámeni oba komunikační partneři, někdy může budit dojem nadřazenosti vůči posluchači a považuje se za nezdvořilé (Davies, Ikeno 2002, 11)[1]. Správnému pochopení komunikační situace přispívají schopnosti išin denšin a haragei (Tanaka 2000, 10)[2].

Citační zdroje