Šúdan išiki

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Šúdan išiki (集団意識) neboli skupinové vědomí je pojem úzce související s kolektivismem a s harmonií wa. Pro japonskou společnost orientovanou na kolektiv představuje šúdan išiki ideál, který znamená cestu k úspěchu. Jedná se o způsob myšlení, který upřednostňuje jak zájmy a cíle skupiny, tak harmonii v rámci kolektivu před zájmy a potřebami jedince. Zkušenosti, kvalifikace i osobní odpovědnost ustupují do pozadí, aby byly nahrazeny společným úsilím, spoluprací a skupinovou zodpovědností. (Mente 2012, 48)[1] Přes jistá negativa je pro Japonce důležitý pocit ztotožnit se se skupinou, který v nich vzbuzuje pocit bezpečí. Důsledkem důrazu na skupinu jsou také specifické vzorce chování a komunikace Japonců, například velký podíl neverbální komunikace. Nicméně i japonská orientace na kolektiv prošla pod vlivem západního světa za poslední dvě století změnami a v některých oblastech se začíná stále více prosazovat individuální přístup. (Reischauer a Jansen 2003, 128-139)[2]

Citační zdroje