Čtyři ušlechtilé pravdy

Z Wiki UPOL
Přejít na: navigace, hledání
Vyhledávání v infoboxech

Čtyři ušlechtilé pravdy, známé též jako árjasatja, představují základ buddhistické nauky. První ušlechtilá pravda pojednává o strasti, jež člověka provází po celý jeho život. Za strast je v buddhistickém učení označováno vše spojené s bytím – zrození, smrt, nemoci, zklamání i samotná existence lidské osobnosti, která je spojena s touhou a se lpěním na věcech, na což navazuje vznik strasti. Druhá pravda se zaměřuje na vznik strasti a za příčinu jejího vzniku považuje žádostivost a touhu po bytí a rozkoších života. Právě prostřednictvím této touhy jsou lidé připoutáni ke koloběhu životů. Třetí pravda se zabývá zničením strasti tím, že je odstraněna žádostivost. Poslední pravda pojednává o Ušlechtilé osmidílné cestě, jež vede k ukončení strasti. Překonáním žádostivosti a zničením strasti se člověk vymaní z cyklu nekonečných zrození a dosahuje nirvány. (Filipský 1996, 96)[1]

Citační zdroje